معرفی واحد نشریه و مجلات کمیته تحقیقات

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش🔍🔬
👤معرفی واحد نشریه و مجلات :
این بخش جهت ارائه نشریات فعالیت میکند و هر ترم یک نشریه منتشر می کند .
یک مدیر مسئول و یک سردبیر( توسط مدیر مسئول انتخاب میشه) لازمه یکی از این ۲وظیفه رو خود مسئول نشریه برعهده بگیرد و با همکاری دبیر تیم نشریه رو تشکیل شود تا نشریه ترم تحصیلی آماده شود.
این بخش در سال تحصیلی دو نشریه را منتشر می کند.

این بخش طی فراخوان به جذب دانشجو در بخش های مختلف مثل طراحی ،طنز نویسی، خبر نگاری و…اقدام می کند که دانشجو ها میتواند برحسب علاقه و توانمندی به تهیه این نشریه کمک کنند.

□ شما میتواند از طریق دایرکت📩 پیج اینستاگرام کمیته یا با مراجعه به دفتر کمیته🏢 با این واحد ارتباط برقرار کنید.
📍دفتر کمیته اتاق کنار سلف دانشجویی
□ برای اطلاع سریع از اخبار📰 کمیته تحقیقاتی به گروه واتس آپ، پیچ اینستاگرام و یا به سایت کمیته مراجعه کنید.
Whatapp: https://chat.whatsapp.com/Hh3oVildR6HIbbHc2jieaU

Telegram:
https://t.me/GerashSRC

🌐: src.gerums.ac.ir

♥︎سپاس فراوان از تمام عزیزانی که حامی کمیته تحقیقاتی هستند و در پیشرفت این کمیته ما را همراهی می‌کنند.💕💐