هفتمین همایش و فن بازار ملی سلامت

با سلام و احترام
به استحضار می رساند ، دبیر خانه هفتمین همایش و فن بازار ملی سلامت در نظر دارد به منظور تعقیب و تشویق اعضای هیئت علمی ، دانشجویان ، محققین ، فناوران ،مخترعین و علاقمندان به مباحث فناوری و تجاری سازی محصولات دانش بنیان ، مسابقه ایده و طرح های فناو رانه را به صورت مجازی در طی این رویداد ملی برگزار نماید؛ از این رو از تمامی صاحبان ایده و دارندگان طرح های فناورانه آن دانشگاه (به صورت انفرادی یا در قالب تیم ها و هسته های فناور) دعوت به عمل می آید تا از طریق پاسخگویی و تکمیل کاربرگ پیوست و ارسال آن به دبیر خانه دائمی هفتمین همایش و فن بازار ملی سلامت به آدرس : teo@sina.tums.ac.ir حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ در این دوره از مسابقات شرکت نمایند.
کاربرگ پیوست