اولین مدرسه تابستانه پژوهشی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی شوشتر برگزار میکند :

اولین مدرسه تابستانه پژوهشی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

در این مدرسه ی ۶ روزه
🔰۷ ام تا ۹ ام شهریورماه کارگاه نحوه ی نگارش مقالات علمی را با دکتر فاخر رحیم، دکترای بیوانفورماتیک، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
و نیز
🔰 ۱۴ ام تا ۱۶ ام شهریورماه کارگاه روش های نمونه گیری و برآورد حجم نمونه با نرم افزار pass را با دکتر شایان مصطفایی، دکترای امار زیستی، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پیش رو داریم.

✅شرکت در کارگاه برای تمامی علاقمندان آزاد است.
✅بستر برگزاری کارگاه ها:پلتفرم اسکای روم
✅هزینه:رایگان
✅برای شرکت کنندگان در کارگاه ها گواهی صادر خواهد شد.

🔗لینک ثبت نام:
https://forms.gle/c1JA69zNUVfJoSZ67

📨جهت کسب اطلاعات بیشتر :

🌐 @Mo_Ahmadiii2021
🌐 @owji_shima

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

🌐 @research_shums