پذیرش خلاصه مقاله

باسمه تعالی

با سلام و احترام

به استحضار محققان عزیز و دانشجویان فعال در عرصه پژوهش های دانشجویی میرساند که دو خلاصه مقاله از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گراش با عنوان های«چالش های موجود در هوش مصنوعی در حیطه سلامت»  و «بررسی ارتباط میکروآلبومینوری و هیپو تیروئیدیسم » در بیست و دومین کنگره سالیانه ملی و هشتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور پذیرفته شد.

نویسندگان: فاطمه بدیعی( رشته علوم آزمایشگاهی)، هانیه شجاعیان(رشته علوم آزمایشگاهی) ، محمد خادمی ( رشته علوم ازمایشگاهی) و احمد رضا سیمین(رشته پرستاری) 

به امید موفقیت های روز افزون دانشکده علوم پزشکی گراش.