وبینار مراقبت عوارض واکسن های کووید ۱۹

وبینار مراقبت عوارض واکسن های کووید ۱۹

با حضور:

 

دکتر فرید نجفی( متخصص اپیدمیولوژی استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت)

.

دکتر بیتا مسگرپور( متخصص فارما کو اپیدمیولوژی استاد یار ستاد معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت)

.

دکتر سید محسن زهرایی ( متخصص بیماری های عفونی دانشیار و رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت)

.

دکتر مسعود یونسیان ) متخصص اپیدمیولوژی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران رئیس کمیته راهبری مطالعه ملی واکسناسیون کووید ۱۹)

.

دکتر محمد حسن امامیان ( متخصص اپیدمیولوژی راستاد و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مجری طرح علی مراقبت فعال عوارض واکسیناسیون کشور)

.

دو شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ 

ساعت :۱۷- ۱۹:۳۰

لینک ورود به تالار مجازی