دهمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان

دهمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان

 

مهلت ارسال خلاصه مقالات : ۱۴۰۰/۷/۱۶

زمان برگزاری: ۱۰ و ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰

(خلاصه مقالات در رابطه با تمامی جنبه های سلامت زنان پذیرفته می شود )