اعلام نتایج انتخاب پژوهشگر برتر سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰

باسمه تعالی

بدینوسیله به استحضار دانشجویان عزیز می رساند که پس از بررسی رزومه متقاضیان فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه ابتدایی

سال ۱۴۰۰ توسط شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی نفرات برگزیده به شرح ذیل معرفی می گردند،

سرکار خانم مریم کلاهی جهرمی دانشجوی رشته پرستاری ورودی ۹۷⇐

⇐جناب اقای احمدرضا سیمین دانشجوی رشته پرستاری ورودی ۹۷

پیروز  و سربلند باشید