وبینار آموزشی ” بررسی اثر سمیت مواد با استفاده از تست MTT”

معاونت تحقیقات و فناوری برگزار می نماید:

وبینار آموزشی ” بررسی اثر سمیت مواد با استفاده از تست MTT”

 

 

مدرس: دکتر زهرا مطلوبی دکترای ایمونولوژی  و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

تاریخ ثبت نام : ۵ الی ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۰

تاریخ برگزاری وبینار : ۱۴ تیرماه ۱۴۰۰        ساعت  ۱۰-۱۲

لینک ثبت نام در وبینار

لینک شرکت در وبینار