تالیف کتاب بیوشیمی برای دانشجویان دندان پزشکی

باسمه تعالی
با سلام،
احتراما به استحضار می رساند چاپ کتاب بیوشیمی برای دانشجویان دندان پزشکی حاصل فعالیت یک ساله واحد تالیف و ترجمه با موفقیت به سرانجام رسید.
مولفین و مترجمین: مهدی قوامی زاده، فاطمه زارع، ملیکا خادمی، فاطمه کوشکی، شقایق ستوده، کیمیا فتحعلی‌زاده.
📌به امید تداوم کارهای گروهی از این دست توسط سایر دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجوی دانشکده

موفق باشید