کارگاه کشوری جست و جوی نظام مند برای مرور نظام مند

مدرس: دکتر پیام کبیری

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت

زمان برگزاری : ۱۲ الی ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۰

لینک ثبت نام در کارگاه 

لینک شرکت در کارگاه

ظرفیت کارگاه: ۳۰۰ نفر

هزینه ثبت نام ۲۰۰ هزار تومان