وبینار آشنایی با مصادیق مالکیت معنوی و روند ثبت و تجاری سازی اختراعات

وبینار آشنایی با مصادیق مالکیت معنوی و روند ثبت و تجاری سازی اختراعات

مدرس:آقای مجید سرنی زاده

مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

تاریخ برگزاری:۱۴۰۰/۱/۳۱

ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

فرم ثبت نام آنلاین در وبینار مالکیت معنوی و ثبت اختراعات