معرفی و تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دانشجویی در همایش فصل نو فصل نشاط علمی

باسمه تعالی

بدینوسیله به استحضار دانشجویان عزیز می رساند که پس از بررسی رزومه متقاضیان فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی توسط شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی نفرات اول تا سوم به شرح ذیل معرفی می گردند، ضمن اینکه از نفرات برتر در هفته پژوهش به همراه اهدای لوح تقدیر و کارت هدیه تقدیر به عمل خواهد امد.

نفر اول خانم زهرا بستانی دانشجوی رشته اتاق عمل ورودی ۱۳۹۶

نفر دوم مژگان امیری رشته اتاق عمل ورودی ۱۳۹۶

نفر سوم زهرا اکبر پور رشته علوم آزمایشگاهی ورودی ۱۳۹۶

سایر محقیق کمیته تحقیقات دانشجویی شامل: خانم فاطمه رستمی  و زهرا شاهرخی بودند که به ترتیب نفرات چهارم و پنجم شدند.از ایشان نیز با اهدا لوح تقدیر وکارت هدیه تقدیر به عمل آمد.

پیروز  و سربلند باشید

روابط عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی