تالیف کتاب بیوشیمی برای پیراپزشکان و پرستاران توسط تیم تالیف و ترجمه کمیته تحقیقات دانشجویی

باسمه تعالی

با سلام،

احتراماً به استحضار دانشجویان عزیز عضو کمیته تحقیقات دانشجویی میر ساند  که تیم تالیف ترجمه کمیته تحقیقات دانشجویی موفق به چاپ اولین کتاب تالیفی خود تحت عنوان: بیوشیمی برای پیراپزشکان و پرستاران تحت نظارت مهدی قوامی زاده و با همکاری سایر نویسندگان شامل: حسین شهریار، شیوا بهزادی، المیرا زارعی، فاطمه لغوی، محدثه سلیمی، مرضیه حسین نژاد، میلاد دهقانیان و رویا غنی پور شد. شایان ذکر است این نمونه ای از انجام یک کار گروهی موفق از رشته ای مختلف پرستاری  و پیراپزشکی بود. به امید تداوم کارهای گروهی از این دست توسط سایر دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش.

پیروز و سربلند باشید

مهدی قوامی زاده

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی