پذیرش مقاله اصیل پژوهشی در ژورنال IMJ

به نام خالق هستی

با سلام و احترام

به استحضار محققان عزیز و دانشجویان فعال در عرصه پژوهش های دانشجویی میرساند که  مقاله اصیل پژوهشی مستخرج از طرح پژوهشی مصوب دانشکده  علوم پزشکی گراش با مجری اول مهدی قوامی زاده  و سایر همکاران عضو هیات علمی:جناب آقای روح اله روهنده، خانم مرضیه اسدی لاری و هم چنین همکاران دانشجویی عضو کمیته تحقیقات دانشجویی:فاطمه دیدبان، سید عدنان کشفی، محمد گودرزی، محمد انصاری از مجله INTERNATIONAL MEDICAL JOURNAL پذیرش چاپ (acceptance) گرفت. این مجله در بانک اطلاعاتی اسکوپوس(Scopus)نمایه می گردد./. شایان ذکر است این اولین مقاله است که با افیلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی گراش تاکنون به چاپ رسیده است. به امید موفقیت های روز افزون کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش.

موفق باشید

مهدی قوامی زاده

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده