کنگره بین المللی سرطان های شایع دستگاه گوارش

با سلام

لطفا جهت کسب اطلاعات درمورد کنگره بین المللی سرطان های شایع دستگاه گوارش که در دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار خواهد شده به وبسایت ذیل مراجعه نمایید.

وبسایت کنگره