چهارمین کنگره سالانه انکولوژی گراش

بسمه تعالی

با سلام و احترام

سپاس خداوند بزرگ را که بار دیگر افتخار میزبانی شما اساتید-همکاران گرامی و دانشجویان عزیز را در چهارمین کنگره سالانه آنکولوژی گراش خواهیم داشت. هدف اصلی از برگزاری این کنگره علمی بروز نمودن اطلاعات-تبادل دیدگاه ها و آشنایی با پیشرفت های جدید در زمینه طب سرطان است. برای دستیابی به این امر از اساتید فرهیخته و صاحب نظران این رشته دعوت به عمل آمده تا دانش با ارزش خود را با سایر همکاران به اشتراک بگذارند. امید است حضور جمع کثیری از پزشکان و پرستاران و سایر پژوهشگران در زمینه سرطان شناسی به همرا اساتید برجسته آنکولوژی در یک فضای علمی و صمیمی موجب تحول و توانمند سازی شرکت کنندگان و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و مراقبتی به بیمار شود.