گزارش عملکرد

  •    به نام خدا

    کارگاه مقدماتی سرچ در بانک های اطلاعاتی در تاریخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۶ از ساعت ۱۸ الی ۲۰  در سالن کنفرانس دانشکده برگزار شد.

    در این کارگاه  ، که مدرس آن جناب آقای دلخوش بودند ، چگونگی جست و جو در پایگاه ها و بانک های اطلاعاتی فارسی  آموزش داده شد ،و همچنین  دانشجویانی که شرکت کرده بودند انتقادات و پیشنهادات  خود را نیز درقالب فرم نظرسنجی که در اختیار آنان قرار داده شده بود ،بیان کردند .

    شایان ذکر است که این کارگاه شامل یک مرحله دیگر نیز هست که زمان آن متعاقبا اعلام خواهد شد .

    هم چنین در پایان مرحله دوم نیزبرای دانشجویان شرکت کننده در هر دو دوره ، گواهی پایان دوره صادر خواهد شد .