واحد IT

 

مسئول : خانم فاطمه خادمی/علوم آزمایشگاهی ۹۷

 

 

در واحد IT کمیته تحقیقات تمامی اطلاع رسانی و اخبار کارگاه ها و کنگره ها و …. به وسیله ی سایت، صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام کمیته تحقیقات دانشجویی به اطلاع شما رسانده می شود.

برای ارتباط بیشتر با ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را به آدرس Src.gerums@ دنبال کنید. آدرس ایمیل سازمانی کمیته به شرح ذیل می باشد:

src@gerums.ac.irاست.

سایر ایمیل های کمیته:src.gerums2017@gmail.com.