بازدید علمی از کلینیک فوق تخصصی ناباروری الزهرا

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار می‌کند: واحد همایش و تورهای تحقیقاتی ...

ادامه

فراخوان نشریه ارمغان پژوهش

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش تقدیم میکند💐: ●نشریه ارمغان پژوهش 📢📢📢 ▪︎فراخوان ...

ادامه

سلسله کارگاه های مقاله نویسی

🆕️📢 اولین کارگاه از سری کارگاه های *حضوری* مقاله نویسی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم ...

ادامه

معرفی واحد مدیریت طرح های پژوهشی کمیته تحقیقات

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش🔍🔬 👤معرفی واحد مدیریت طرح های پژوهشی : واحدی است ...

ادامه

معرفی واحد نشریه و مجلات کمیته تحقیقات

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش🔍🔬 👤معرفی واحد نشریه و مجلات : این بخش جهت ارائه ...

ادامه