کنگره بین المللی درمان حمایتی در بدخیمی های کودکان، ۲۹-۲۷ شهریور ۱۳۹۸-ارومیه

کنگره بین المللی درمان های حمایتی در بدخیمی های کودکان توسط دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در شهر ارومیه برگزار می شود.

وبسایت کنگره

تاریخ برگزاری:

۲۷ شهریور ۱۳۹۸

مهلت ارسال اصل مقالات:

۳۱ تیر ۱۳۹۸

مهلت ثبت نام در کنفرانس:

۲۷ شهریور ۱۳۹۸
تلفن دبیرخانه: ۰۴۳۱۹۳۷۱۶۸
فکس دبیرخانه: ۰۴۴۹۳۷۱۶۸
آدرس پستی دبیرخانه: ارومیه ، خیابان رسالت، کوچه اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

محور های کنگره

۱-کنترل عوارض عفونی در درمان سرطان
۲-کنترل درد در سرطان
۳- کنترل تهوع و استفراغ در درمان سرطان
۴- پیشگیری از نارسایی ارگان ها در درمان سرطان
۵- استفاده از محصولات خونی در درمان سرطان
۶- ایمونیزاسیون در سرطان اطفال
۷-استفاده از فاکتورهای رشد هماتوپوئیک در درمان سرطان
۸-حمایت روانی ازبیماران سرطانی اطفال و خانواده آنان
۹-اخلاق پزشکی در درمان سرطان های اطفال