کسب مقام سخنران برتر

“اقتدار حقیقی یک ملت در گرو علم است، علم است که بقیه منابع و مایه های اقتدار را به کشور ارزانی میدارد”

مقام معظم رهبری

دستیابی خانم المیرا زارعی از دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی ورودی ۹۴ به مقام سخنران برتر (عنوان: Role of Bacterial Agents in Newborn babies with Septicmia: An original Article)در هشتمین کنگره کمیته تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب که در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردید  را تبریک گفته و امید است ایشان و سایر دانشجویان در سایه حضرت حق، با نوآوری، نواندیشی و ابتکار همواره پیوند عمیق با خلاقیت و شکوفایی داشته  و به قله های رفیع دانایی  و توانایی دست یابند.