رتبه نخست کمیته تحقیقات دانشجویی

تبریک و تهنیت توسط سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی شیراز جناب اقای دکتر امیر رضا دهقانیان به مناسبت کسب رتبه نخست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  و گراش در بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی رازی در سال ۹۵ که تنها بخشی ازنتیجه ی زحمات کمیته های مذکور در راستای اعتلای امر پژوهش می باشد.