گروه ترجمه

مسئول کارگروه : سرکار خانم فاطمه لغوی  / کارشناسی پیوسته هوشبری

کتب ترجمه شده و در دست داوری  که بزودی چاپ خواهد شد شامل:

۱٫بیوشیمی برای پیراپزشکی  و پرستاری زیر نظر مهدی قوامی زاده، عضو هیات علمی  و کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

همکاران ترجمه:مهدی قوامی زاده، شیوا بهزادی، حسین شهریاری، المیرا زارعی، محدثه سلیمی، فاطمه لغوی، میلاد دهقانیان، رویا غنی پور؛

۲٫کتاب کامل ریکاوری(The Complete Recovery Room Book) زیر نظر فاطمه محسنی عضو هیات علمی  و کارشناسی ارشد هوشبری

همکاران ترجمه:مهدی قوامی زاده، محمد امین، انیس زمان ثانی، فاطمه عاجی، فاطمه جعفری، فاطمه لغوی.