مقاله پذیرفته شده توسط محققین کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ...

مقاله پذیرفته شده توسط محققین کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گراش با نویسندگی مسئول ...

ادامه

کارگاه تازه های اخلاق در پژوهش و انتشار آثار پژوهشی

کارگاه تازه های اخلاق در پژوهش و انتشار آثار پژوهشی مدرس: جناب اقای دکتر احسان شمسی کوشکی  عضو ...

ادامه

سامانه علم سنجی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم ...

سامانه علم سنجی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با هدف تسهیل ارزشیابی و ...

ادامه

پذیرش مقالات پژوهشگران در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

با سلام به استحضار میرساند مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of  shahrekord Univrsity of ...

ادامه

برگزاری “پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش” با ...

پنجمبن کنگره سالانه انکولوژی گراش با حضور اساتید برجسته سرطان شناسی کشور پنجمین کنگره سالانه ...

ادامه