برگزاری “پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش” با ...

پنجمبن کنگره سالانه انکولوژی گراش با حضور اساتید برجسته سرطان شناسی کشور پنجمین کنگره سالانه ...

ادامه

اولین مدرسه زمستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

باسلام و احترام؛ بدینوسیله به استحضار می رساند اولین مدرسه زمستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ...

ادامه

اولین فستیوال ملی هر دانشجو یک ایده

باسمه تعالی با سلام، احتراماً به اطلاع می رساند اولین فستیوال ملی هر دانشجو یک ایده در تاریخ ...

ادامه

تالیف کتاب بیوشیمی برای پیراپزشکان و پرستاران توسط تیم تالیف ...

باسمه تعالی با سلام، احتراماً به استحضار دانشجویان عزیز عضو کمیته تحقیقات دانشجویی میر ساند  که ...

ادامه

معرفی و تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دانشجویی در همایش فصل ...

باسمه تعالی بدینوسیله به استحضار دانشجویان عزیز می رساند که پس از بررسی رزومه متقاضیان فراخوان ...

ادامه